Bilder

Bilder från bastuflotten i Överkalix

Bilder från bastuflotten i

Luleå skärgård

Filmen om bastuflotten i Överkalix